Telefon: 011 3640 168; e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Čas odeljenjske zajednice u 5/4

Čas odeljenjske zajednice 5/4, odeljenjski starešina Sanja Terić, radionica iz programa "Kreativni rad sa učenicima..." uz goste iz Gradskog zavoda za zdravlje.« Povratak na galerije