Telefon: 011 3640 168; e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Projekat 'Iskoristi dan za omladinski rad'

Od subote 16.marta u našoj školi realizuje se projekat „Iskoristi dan za omladinski rad“.  U njemu  učestvuju učenici 7/1 i 7/5 odeljenja. Ciljevi projekta su informisanje mladih o oblicima omladinskog rada kroz radionice, kreiranje informativnog sadržaja za vršnjake, organizaciju  info dana u školi, posete različitim ustanovama i institucijama, upućivanje na načine kvalitetnog provođenja slobodnog vremena,  važnosti volontiranja i aktivizma u lokalnim zajednicama sa ciljem kreiranje sigurnog okuženja za mlade. Tokom trajanja projekta učenici će samostalno kreirati sadržaj za online kampanju koristeći strip kao oblik izražavanja u promociji zdravih stilova života. Po završetku radionica, koje će biti organizovane u kontinuitetu tokom dva i po meseca, učenici će osmisliti svoje info dane kroz koje će informisati vršnjake o projektu i temama kojima su se bavili.

Projekat je osmilislila i realizuje ga Nevena Nedeljković, nekadašnja učenica naše škole, trenutno maturant dvojezičnog odeljenja Treće beogradske gimnazije. Nevena je aktivistkinja u dve nevladine orgnizacije: „Organizaciji kretivnog okupljanja“ – OKO i Forumu mladih Evropskog pokreta u Srbiji. U obe organizacije je član Internet tima. Učestvovala je na brojnim razmenama za mlade poput „Playing for equality“. Član je Akademskog Kulturnog Umetničkog društva „Branko Krsmanović“ iz Beograda, u ansamblu narodnih igara i pesama.  Kao vršnjačka edukatorka u okviru projekta „Mladi protiv mržnje“, realizovala je već radionice u našoj – svojoj školi. Neveni će u delu projekta pomagati Miloš Đurđević, diplimirani strukovni dizajner, animator i strip ilustrator iz Beograda. « Povratak na galerije