Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Međunarodni projekat 'U susret novom milenijumu: Obrazovanje za održivi razvoj' - saradnja Henkela i osnovnih škola

Prvaci su prisustvovali predavanju o obrazovanju koje omogućava bolje razumevanje sveta u kojem živimo sa posebnim osvrtom na kompleksnost i međusobnu povezanost problema koji predstavljaju opasnost po našu budućnost, kao što su siromaštvo,
neekonomična i prekomerna potrošnja resursa, degradacija životne sredine, rast populacije, zdravlje i ugrožavanje ljudskih prava koji su preduslov za postizanje održivog razvoja.

Prava uloga obrazovanja je da omogući učenicima da kritički razmišljaju i da poveća njihove potencijale za rešavanje problema sa kojima će se susretati tokom života.« Povratak na galerije