Telefon: 011 3640 168; e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Raspored otvorenih vrata

Raspored održavanja Velikih otvorenih vrata u školskoj 2018/2019. godini: 

Prvo polugodište

A smena

22.10.2018, Ponedeljak

18.12.2018, Utorak

B smena

29.10.2018, Ponedeljak

25.12.2018, Utorak

Drugo polugodište

A smena

27.3.2018, Sreda

9.5.2018, Četvrtak

B smena

20.3.2018, Sreda

16.5.2018, Četvrtak


Napomena:
Velika otvorena vrata realizuju se u vremenu od 18 do 19:30. Roditelji mogu zakazati razgovor sa predmetnim nastavnicima preko odeljenjskih starešina i van termina tzv. Velikih otvorenih vrata.

 

Raspored održavanja otvorenih vrata odeljenjskih starešina
Napomena: raspored termina otvorenih vrata važi samo u popodnevnoj smeni.

A SMENA

Odeljenjski starešina

Odelj.

Dan

Čas

Peti razred

Branka Mandić

5/1

Ponedeljak

4.

Jovan Milošević

5/3

Ponedeljak

5.

Tanja Glavić

5/5

Četvrtak

5.

Šesti razred

Danijela Nikić

6/1

Četvrtak

5.

Sanja Kovačević Milutinović

6/3

Petak

4.

Sedmi razred

Anka Topalović Radman

7/1

Sreda

4.

Gospava Đurić (Željana Puškić)

7/3

Četvrtak

5.

Mirjana Mihajlović

7/5

Četvrtak

3.

Osmi razred

Nada Radonjić Bulatović (Marija Nešić)

8/1

Sreda

5.

Biljana Antoković

8/3

Petak

3.

Đurđa Stanković

8/5

Ponedeljak

3.


B SMENA

Odeljenjski starešina

Odelj.

Dan

Čas

Peti razred

Milica Vojinović Drakula

5/2

Utorak

4.

Sanja Terić

5/4

Sreda

4.

Mirjana Nišević

5/6

Četvrtak

5.

Šesti razred

Radosava Ilić

6/2

Utorak

4.

Tatjana Stevanović

6/4

Petak

2.

Sedmi razred

Maja Puača Božić

7/2

Petak

4.

Zoran Nišević

7/4

Utorak

4.

Osmi razred

Divna Vukić

8/2

Ponedeljak

5.

Ivanka Jovanović

8/4

Sreda

5.