Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Raspored otvorenih vrata

Raspored održavanja Velikih otvorenih vrata u školskoj 2017/2018. godini: 

Prvo polugodište

A smena

1.11.2017, Sreda

28.12.2017, Četvrtak

B smena

25.10.2017, Sreda

21.12.2017, Četvrtak

Drugo polugodište

A smena

19.3.2018, Ponedeljak

8.5.2018, Utorak

B smena

26.3.2018, Ponedeljak

15.5.2018, Utorak


Napomena:
Velika otvorena vrata realizuju se u vremenu od 18 do 19:30. Roditelji mogu zakazati razgovor sa predmetnim nastavnicima preko odeljenjskih starešina i van termina tzv. Velikih otvorenih vrata.

 

Raspored održavanja otvorenih vrata odeljenjskih starešina
Napomena: termini otvorenih vrata važe u popodnevnoj smeni

A SMENA

Odeljenjski starešina

Odelj.

Dan

Čas

Peti razred

Danijela Nikić

5/1

Ponedeljak

5.

Sanja Kovačević Milutinović

5/3

Sreda

5.

Šesti razred

Dubravka Gnus

6/1

Sreda

3.

Gospava Đurić

6/3

Sreda

5.

Anka Topalović Radman

6/5

Sreda

4.

Sedmi razred

Nada Radonjić Bulatović

7/1

Petak

4.

Biljana Antoković

7/3

Utorak

4.

Ljubica Terzić

7/5

Petak

5.

Osmi razred

Tanja Glavić

8/1

Petak

5.

Ivona Menzalin

8/3

Sreda

5.

Vesna Perašević

8/5

Ponedeljak

5.


B SMENA

Odeljenjski starešina

Odelj.

Dan

Čas

Peti razred

Radosava Ilić

5/2

Četvrtak

5.

Zoran Nišević

5/4

Ponedeljak

5.

Tatjana Stevanović

5/6

Ponedeljak

5.

Šesti razred

Maja Puača Božić

6/2

Petak

5.

Dragana Tomić

6/4

Petak

4.

Sedmi razred

Divna Vukić

7/2

Ponedeljak

3.

Ivanka Jovanović

7/4

Utorak

5.

Osmi razred

Sanja Terić

8/2

Utorak

4.

Milica Vojinović Drakula

8/4

Ponedeljak

4.

Danijela Savić

8/6

Sreda

3.