Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Vesti i obaveštenja

16Mar2020

Obaveštenje o nastavi na daljinu

Vlada Republike Srbije je odlučila da se, zbog trenutne epidimiološke situacije u zemlji, privremeno obustavi neposredni obrazovno-vaspitni rad u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije, od 16. marta 2020. godine. U cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima, kroz ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu, sa obzirom na to da privremeno obustavljanje neposredne nastave u školama ne znači i obustavljanje obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima.

Početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu je 17. mart 2020. godine.
Edukativni sadržaji za učenje na daljinu se emituju na trećem kanalu Radio-televizije Srbije (RTS Kanal 3) za učenike osnovne škole

  • Svakodnevno, počev od 8.00 časova, šest dana u nedelji, biće emitovani posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaji za učenike osnovne škole, koji obuhvataju obrađene nastavne jedinice izabranih predmeta, u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja.
  • Časovi će biti emitovani na RTS Kanal 3, prema rasporedu po razredima, koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.rasporednastave.gov.rs).
  • Za sve učenike od 1. do 7. razreda emitovaće se obrazovni sadržaji u blokovima od po dva časa dnevno.
  • Za učenike 8. razreda emitovaće se edukativni sadržaj u blokovima od po tri časa dnevno, od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu.

Članovi stručnih veća pripremaju materijale za rad sa učenicima kojima će se obezbediti interaktivnost i neposredno uključivanje učenika kroz različite forme digitalne komunikacije. O detaljima i načinima funkcionisanja ovog oblika rada učenici i roditelji će biti obaveštavani preko svojih odeljenjskih starešina.


« Povratak na vesti