Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Pravila ponašanja na Google učionici

Poštovani učenici,

iskustvo funkcionisanja nastave na google učionici nam je pokazalo da vas ipak treba podsetiti na neka od pravila ponašanja koja inače u neposrednoj nastavi u najvećoj meri poštujete. Da bismo ovaj nimalo lak proces i vama i nastavnicima učinili korisnim podsećamo vas na sledeća pravila:

  • Prisustvo učenika na svakom času je obavezno u tačno određeno vreme, a eventualno izostajanje ili zakašnjenje pravda se na isti način kao i u neposrednoj nastavi, preko odeljenjskog starešine;
  • Čas počinje u tačno određeno vreme i vodi ga nastavnik kao jedini administrator;
  • Ukoliko nastavni proces to zahteva, nastavnik može učeniku dodeliti pravo administriranja (npr. predstavljanje produkata učenika na zadatu temu ostalim učenicima;)
  • Tokom časa kamera je uključena, a mikrofon isključen osim kad učenik dobije reč prethodno označivši nastavniku simbolom podignute ruke da želi nešto da kaže; ukoliko nastavni proces to zahteva, nastavnik može odstupiti od ovih pravila;
  • Preporučeno je korišćenje slušalica, kako bi se što manje remetio ritam porodice;
  • Ukoliko učenik ima tehničkih problema za uključivanje na nastavu, obaveštava o tome i predmetnog nastavnika i odeljenjskog starešinu koji će mu pomoći da problem prevaziđe;

Verujemo da ste pravila ponašanja na času odavno naučili, ali kako vas povremeno ambijent vašeg doma ometa u poštovanju pravila podsećamo vas da je čas u virtuelnoj učionici isto što i čas u stvarnoj učionici te na njemu nije primereno i dozvoljeno:

  • Koristiti neprimeren rečnik, govoriti uglas i bez prethodne dozvole nastavnika, vređati i omalovažavati ostale učesnike
  • Napuštati čas bez prethodne dozvole nastavnika
  • Obedovati tokom trajanja časa
  • Snimati ili fotografisati ostale učesnike bez dozvole

Najstrožije je zabranjeno uključivati na čas učenike koji nisu iz odeljenja. Tehnika nam pomaže da vrlo jednostavno utvrdimo ko su „pridošlice“ na času, a nakon toga nije teško utvrditi i ko im je to omogućio.

Svaka vaša aktivnost i posvećeni rad na času biće praćena od strane nastavnika i adekvatno vrednovana. Sa druge strane i svaka vaša neprimerena aktivnost na času biće takođe odgovarajuće beležena i vrednovana.

Potrudimo se svi zajedno da i ovaj vid nastave bude na korist svima, očekujući da će nam epidemiološke prilike dozvoliti da se vratimo uobičajenom načinu realizacije nastave što svi sa radošću iščekujemo. Do tada, radite i na virtuelnim časovima posvećeno i aktivno, postavljajte pitanja kako biste razjasnili sve eventualne nejasnoće, poštujte rokove za slanje zadataka kako bi oni bili blagovremeno vrednovani.
I najvažnije, čuvajte svoje i zdravlje svojih porodica!

Vaša škola Ribnikar