Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Projekat 'Erazmus+'

„Complexus: kako škola može da odigra važnu ulogu u složenosti naše sadašnjice“

Na poziv škole Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Iseo naša škola se priključila projektu koji finansira međunarodni program Evropske komisije, Erazmus +.

U projektu učestvuju četiri škole: Szkola Podstawowa Im.Antoniego Kucharczyka iz Poljske, Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Iseo iz Italije, Colegio Los Habetos iz Španije i naša škola.

Cilj je razmena iskustava i dobre školske prakse. Učenici će raditi na promociji i izgradnji vrednosti Evropske unije kriz razmenu svojih znanja. Suština projekta je da se kreira Evropski školski parlament sa svojim upravljačkim telima. Na ovaj način učenici će kroz aktivno učestvovanje razumeti procese delovanja demokratskog društva.

Glavne teme: demokratija, kultura, ljudska prava, održivi razvoj i eko-turizam.

U projektu učestvuju učenici 6. razreda i nastavnice: Sanja Krivokapić, Maja Puača-Božić, Đurđa Stanković, Tatjana Stevanović, Bojana Lazarević i Anka Topalović-Radman.

Planirano je da učenici tokom dve školske godine (2019.-2021.godine) učestvuju u četiri školske razmene: u Italiji, Poljskoj, Španiji i Srbiji.

Logo našeg projekta