Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Tabelarni pregled rasporeda zvonjenja u uslovima pandemije

Tabelarni pregled rasporeda zvonjenja (učenici od 1. do 4. razreda)

GRUPA А

ČAS

VREME TRAJANJA

1.

8.00-8.30

2.

8.35-9.05

VELIKI ODMOR

10 minuta (ili 15 minuta)

3.

9.15-9.45  (9.20-9.50)

4.

9.50-10.20 (9.55-10.25)

DEZINFEKCIJA

GRUPA B

1.

11.00.-11.30

2.

11.35-12.05

VELIKI ODMOR

10 minuta (ili 15 minuta)

3.

12.15-12.45 (12.20-12.50)

4.

12.50-13.20 (12.55-13.25

DEZINFEKCIJA

 

Tabelarni pregled rasporeda zvonjenja (učenici od 5. do 8. razreda)

DRUGI CIKLUS

ČAS

VREME TRAJANJA

1.

14.00-14.30

2.

14.35-15.05

3.

15.10-15.40

VELIKI ODMOR

10 minuta (ili 15 minuta)

4.

15.50-16.20 (15.55-16.25

5.

16.25-16.55 (16.30-17.00)

6.*za sedmi i osmi razred

17 – 17:30 (17:05-17:35)