Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Dvojezična nastava

U saradnji sa Francuskom vladom i Francuskim kulturnim centrom, sada Fransuskim institutom, u Beogradu, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, a na inicijativu tadašnjeg direktora škole Vesne Fila, školske 2004/05. godine uvedena je dvojezična nastava u dva odeljenja sedmog razreda. Danas se ova nastava održava u 4 odeljenja 7. i 8. razreda, sa ukupno 84 učenika.

Osim šest časova francuskog nedeljno i posebnog programa za ovaj predmet u odnosu na ostala odeljenja vršnjaka, ovi učenici prate i nastavu matematike, hemije, biologije i tehničkog i informatičkog obrazovanja na francuskom jeziku. U početku su za realizaciju nastave bili zaduženi nastavnici Francuske škole u Beogradu, dok su se nastavnici naše škole edukovali na kursevima francuskog jezika, kako ovde, tako i na letnjim stažiranjima u Francuskoj, u organizaciji i uz finansijsku podršku ambasade Francuske u Beogradu i Francuskog insituta u Beogradu, gde su i polagali ispite. Potrebni nivo poznavanja francuskog jezika za predavače nejezičkih disciplina je B 2, evropskog okvira za učenje starnih jezika. U nastavi francuskog jezika našim predavačima podršku pruža i lektor za francuski jezik angažovan od strane Francuskog instituta. Dosada su ovaj značajan posao obavljali Frederik Vijom, Olga Kuznjecova, Aleksi Mesmer, a školske 2012/13. godine lektor za francuski jezik i koordinator dvojezične nastave u Srbiji je Elizabet Žuan.

Projekat sistematski prati Komisija za razvoj dvojezične nastave u Srbiji. Učenici koji žele da budu u dvojezičnim odeljenjima moraju da polože kvalifikacioni test koji meri jezičke kompetencije razumevanja pročitanog i slušanog teksta, usmene i pisane produkcije. Tokom II polugodišta organizuje se pripremna nastava za učenike šestog razreda kako bi što pripremljeniji pristupili ovom testu, koji se tradicionalno obavlja u predposlednjoj nastavnoj nedelji školske godine. U ovom projektu od samog početka je i Treća beogradska gimnazija u kojoj se odvija paralelno nastava na italijanskom i francuskom jeziku, a koja je i naš prvi i najdraži sused. Od školske 2011/12. godine zajednici dvojezičnih srpsko-francuskih škola pridružila se i X beogradska gimnazija “Mihajlo Pupin” sa Novog Beograda.

Vesna Fila odlikovana je septembra 2004. godine visokim francuskim odlikovanjem "Chevalier de l`ordre des palmes academiques", a Snežana Knežević 11. oktobra 2012. godine. Tako je nastavljena tradicija ove škole još od upravitelja Tihomira N. Kostića, odlikovanog 1935. od Ministarstva prosvete Francuske za organizaciju nastave francuskog jezika, Bronzanom medaljom, a tada je škola dobila i izuzetno odlikovanje "Palmes academiques". Inače, 1976. godine predsednik Republike Francuske, gdin D`Esten odlikovao je tadašnju direktorku Milenu Raković ordenom Chevalier dans l` Ordre National du Mérite.

Dodela ordena Akademske palme u rangu viteza gđi Vesni Fila - 16. septembar 2004.

Dodela ordena Akademske palme u rangu viteza gđi Snežani Knežević - 11. oktobar 2012.

Poseta gđe D`Esten i dodela visokog francuskog odlikovanja gđi Mileni Raković - 1976.