Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Dvojezična nastava

U saradnji sa Francuskom vladom i Francuskim kulturnim centrom, sada Fransuskim institutom, u Beogradu, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, a na inicijativu tadašnjeg direktora škole Vesne Fila, školske 2004/05. godine uvedena je dvojezična nastava u dva odeljenja sedmog razreda. Ove školske godine dvojezičnom nastavom obuhvaćeno je 98 učenika u 4 odeljenja 7. i 8. razreda.

Osim šest časova francuskog nedeljno i posebnog programa za ovaj predmet u odnosu na ostala odeljenja vršnjaka, ovi učenici prate i nastavu matematike, likovne kulture, biologije i tehničkog i informatičkog obrazovanja na francuskom jeziku. U početku su za realizaciju nastave bili zaduženi nastavnici Francuske škole u Beogradu, dok su se nastavnici naše škole edukovali na kursevima francuskog jezika, kako ovde, tako i na letnjim stažiranjima u Francuskoj, u organizaciji i uz finansijsku podršku ambasade Francuske u Beogradu i Francuskog insituta u Beogradu, gde su i polagali ispite. Predavači u dvojezičnim odeljenjima su. Marija Nešić, Anka Topalović Radman, Maja Puača Božić i Dragana Tomić za francuski jezik,  Sanja Krivokapić za biologiju, Vesna Perašević i Jelena Milenković za matematiku, Đura Pađan za tehničko i informatičko obrazovanje i Mirjana Munišić za likovnu kulturu. Koordinator za dvojezičnu nastavu je Marija Nešić. U nastavi francuskog jezika našim predavačima podršku pruža i Aurélia Lehmann lektor za francuski jezik angažovana od strane Francuskog instituta.

Učenici koji žele da budu u dvojezičnim odeljenjima moraju da polože kvalifikacioni test koji meri jezičke kompetencije razumevanja pročitanog i slušanog teksta, usmene i pisane produkcije. Tokom II polugodišta organizuje se pripremna nastava za učenike šestog razreda kako bi što pripremljeniji pristupili ovom testu, koji se tradicionalno obavlja u predposlednjoj nastavnoj nedelji školske godine.

Projekat sistematski prati Komisija za razvoj dvojezične nastave u Srbiji i svake školske godine utvrđuje ispunjenost uslova za nastavak ovog projekta. Projekat dvojezične nastave pratila je francuska strana u početku  preko svojih nadležnih službi pri Ministarstvu spoljnih poslova. Na osnovu provera kvaliteta rada sprovedenih od strane francuskih eksperata, Škola je postala član asocijacije Label FrancEducation – zajednice dvojezičnih škola izuzernosti o čemu svedoči tabla na glavnom školskom ulazu koju su otkrili Njena ekselencija ambasador Francuske gđa Kristin Moro i tročlana delegacija Francuskog parlamenta juna 2015. godine. Šk.2017/18.godine članstvo u ovoj prestižnoj asocijaciji je produženo na period od tri godine kada će uslediti nova evaluacija.

U ovom projektu od samog početka je i Treća beogradska gimnazija u kojoj se odvija paralelno nastava na italijanskom i francuskom jeziku, a koja je i naš prvi i najdraži sused. Od školske 2011/12. godine zajednici dvojezičnih srpsko-francuskih škola u Beogradu pridružila se i X beogradska gimnazija “Mihajlo Pupin” sa Novog Beograda.

Za zasluge na polju učenja francuskog jezika i francuske culture, tadašnji direktor škole Vesna Fila odlikovana je septembra 2004. godine visokim francuskim odlikovanjem "Chevalier de l`ordre des palmes academiques", a aktuelni direktor Snežana Knežević  oktobra 2012. godine. Tako je nastavljena tradicija ove škole još od upravitelja Tihomira N. Kostića, odlikovanog 1935. od Ministarstva prosvete Francuske za organizaciju nastave francuskog jezika, Bronzanom medaljom, kada je i škola dobila  orden "Palmes academiques". Predsednik Republike Francuske, Žiskar D`Esten 1976. godine odlikovao je tadašnju direktorku Milenu Raković ordenom Chevalier dans l` Ordre National du Mérite.