Продужени боравак

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно-образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности.

Организован је за ученике од 1. до 4. разреда. Групе су хомогене (ученици истог разреда су у једној групи).

Рад се одвија у две смене, од 7:30 до 17:00 часова. Јутарње дежурство је од 7:30 до 9:00 часова у учионици намењеној за прихватање ученика након чега одлазе у своје учионице боравка са својим наставницима.

На пословима у продуженом боравку о деци брину наставници разредне наставе:

разред одељења наставник
Први 1/1, 1/3, 1/5 Миодраг Татић

(Миријана Аранђеловић)

1/2, 1/4 Верица Кулаузов
Други 2/1, 2/3 Ивана Тадић
2/2, 2/4, 2/6 Ивана Ристић
Трећи 3/1, 3/3 Милена Томашевић
3/2, 3/4 и 3/6 Ирена Вујасиновић
Четврти 4/1, 4/3 Милица Мудрић
4/2, 4/4, 4/6 Јована Стојановић
Врсте активности:
 1. Самосталан рад – часови учења
 • Израда домаћих задатака и вежбање (самосталан рад ученика и уз помоћ учитеља)
 • Увежбавање и утврђивање садржаја програма
 • Довршавање ликовних радова
 1. Слободно време
 • Игре у школском дворишту
 • Слободне игре
 • Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке…)
 • Самостално читање дечје литературе и штампе
 1. Слободне активности
 • Уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка, рецитаторска, литерарна…)
 • Одељењска такмичења – квизови
 • Тематска израда радова и уређење паноа
 • Гледање дечјих емисија, цртаних филмова
Дневни распоред активности у редовном наставном процесу
Дани: понедељак, уторак, среда, четвртак, петак                                                                        СМЕНА: I
Време Врсте активности
07:30-09:00 Прихватање ученика, доручак, слободно време
09:00-11:00 Самосталан рад ученика – часови учења
11:00-11:45 Слободне активности
11:45-12:00 Припрема за ручак и сређивање учионице
12:00-12:30 Ручак
12:30-13:30 Слободно време
13:30-13:45 Припрема за редовну наставу и сређивање учионице
13:45-17:50 Редовна настава
Дани: понедељак, уторак, среда, четвртак, петак                                                                        СМЕНА: II 
Време  Врсте активности 
08:00-11:50  Редовна настава 
11:50-12:30  Слободне активности 
12:30-12:40  Припрема за ручак и сређивање учионице 
12:40-13:10  Ручак 
13:10-14:00  Слободно време 
14:00-16:00  Самосталан рад ученика –часови учења 
16:00-17:00  Слободне активноасти 
Дани: петак                                                                        СМЕНА: II 
Време  Врсте активности 
08:00-11:50  Редовна настава 
11:50-12:30  Слободне активности 
12:30-12:40  Припрема за ручак и сређивање учионице 
12:40-13:10  Ручак 
13:10-14:00  Слободно време 
14:00-16:00  Слободне активности-креативна радионица 
16:00-17:00  Слободно време 
Годишњи план рада
МЕСЕЦ  САДРЖАЈ 
 

 

 

 

 

Септембар 

Пријем ученика и формирање група: 

 • Упознајемо се… 
 • Упознавање школског простора и просторија продуженог боравка 
 • План рада продуженог боравка и правила понашања 
 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену ученика 
 • Опремање простора и набавка материјала 
 • Моја школа 
 • Мој нови друг 
 

 

 

Октобар 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика 
 • Родитељски састанак 
 • Моја породица 
 • Деца у саобраћају 
 • У здравом телу… 
 • Лепо понашање у кухињи 
 • Јесен нам је даровала 
 • Уметничке радионице  
 

 

 

Новембар 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика 
 • Kњига – мој најбољи друг 
 • Хигијена 
 • Имам права али и обавезе 
 • Уметничке радионице 
 

 

Децембар 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика 
 • Зима куца на наша врата 
 • Божићни и Новогодишњи празници 
 • Уметничке радионице  
 

 

Јануар 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика 
 • Знамените личности 
 • Живот и дело Светог Саве 
 • Прослава школске славе 
 • Уметничке радионице 
 

 

 

Фебруар 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика  
 • Београд, некад и сад 
 • Срце на дар… 
 • Народна традиција 
 • Родитељски састанак 
 • Уметничке радионице  
 

 

 

Март 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика 
 • 8. Март 
 • Биљни и животињски свет  
 • Рециклажа 
 • Уметничке радионице  
 

 

 

Април 

 

 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика 
 • Боје пролећа 
 • Христос Воскресе 
 • Планете и звезде 
 • Заштита животне средине  
 • Уметничке радионице  
 

 

 

Мај 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика 
 • Екологија 
 • Другарство,љубав,мир… 
 • Поруке деци света… 
 • Уметничке радионице  
 

 

 

 

Јун 

 • Самосталан рад ученика-часови учења 
 • Организовање  активности у слободном времену  ученика 
 • «Родитељи – боравак је ваш!» – дружење и организовање активности са децом у сарадњи са родитељима, конструктивни предлози за рад боравка током следеће године 
 • Изложба дечјих радова 
 • Најлепши дан у боравку 
 • Кермес 
 • Уметничке радионице  
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
 1. При довођењу и преузимању ученика јавити се обезбеђењу.
 2. Уколико има промена у редовном довођењу ученика у продужени боравак, одјављивање се мора обавити дан раније (најкасније до 12h), како се тај дан не би рачунао за наплату ручка.
 3. Ученик долази у продужени боравак по ДНЕВНОМ РАСПОРЕДУ АКТИВНОСТИ. *
 4. Уколико ученик не дође у време предвиђено за израду домаћег задатка (9h пре подне и 14h после подне), домаћи задатак неће бити урађен због других планираних активности.
 5. Ученик треба да учествује у свим активностима које су планиране у продуженом боравку.
 6. Редовно се информисати о понашању и напредовању ученика у продуженом боравку.
 7. Уколико се ученик непримерено понаша или се деси било какав проблем у продуженом боравку, родитељ ће бити обавештен о истом.
 8. Школску имовину треба чувати и одговорно се односити према њој.
 9. Водити рачуна о хигијени простора у коме боравимо.
 10. Ученик не сме напуштати просторије у којима се борави (учионицу, школско двориште, трпезарију, библиотеку) без сагласности наставника.
 11. У продуженом боравку је забрањено коришћење мобилних телефона!
 12. Уколико родитељ не жели да дете руча у продуженом боравку, одговорност за његову безбедност сноси сам јер не постоји учитељ који ће за то време бринути о ученицима.
 13. Родитељи ученика који су већ похађали продужени боравак, дужни су да и у овој школској години пријаве дете пре поласка у исти.
 14. Уколико ученик похађа неке активности ван школе у време продуженог боравка, родитељ је дужан да обавести наставника о томе.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ