Ученички парламент

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу 

Исходи којима ће тежити: 

 • Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање 
 • Разматрање односа и сарадње ученика и наставника 
 • Организација трибина са осталим ученицима, наставницима, предавачима и стручним сарадницима, у циљу правилног постављања према свим важним питањима везаним за живот и активно учешће младих у друштву 
 • Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, слободним и ваннаставним активностима, учешће на спортским и другим такмичењима и организација свих махифестација ученика у школи и ван ње 

Специфични циљеви: 

 • Помоћ ученицима 
 • Вршњачка едукација и инструктивни рад у продуженом боравку 
 • Оснивање и популаризација секција 
 • Оснивање и популаризација група за пријемни и завршни испит 
 • Организовање сусрета са средњошколцима, нашим бившим ученицима 
 • Организовање јавних представа 
 • Организовање акција везаних за школу 
 • Организовање предавања родитеља, владиних и невладиних организација (по потреби) 
 • Сарадња са другим парламентима основних школа са Врачара 
 • Учешће у преветивном пројекту едукације ученичких парламената Врачара „Сачувајмо вредности“ у организацији МУП РС 
Чланови Ученичког парламента за школску 2023/2024. годину
VII разред 

7/А 
М.М. и Д.Р. 

7/Б 
К.М. и Т.К. 

7/3 
М.М. и Д.Н 

7/4 
Ј.Д. и А.Р. 

7/5 
Л.О. и Д.И. 

7/6 
A.В. и Д.С. 

VIII разред 

8/1 
Е.Ђ. и Ј.Т. 

8/2 
Ј.Г. и В.Т. 

8/3 
Г.Т. и О.Д. 

8/4 
В.Т. и В.Г. 

8/5 
В.Ш. и А.С. 

8/6 
М.Р. и Д.А. 

Председник парламента: 

Д.А. 8/6 

Заменица председника: 

Е.Ђ. 8/1 

Координатор: Александра Тодоровић, педагог 

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ