Запослени

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Управа школе

Љубомир Пјевовић, в.д. директора
Невена Павловић, секретар

Администрација

Дана Ђелкапић, шеф рачуноводства
Слађана Каплановић, референт за финансијске и рачуноводствене послове

Стручни сарадници

Лидија Максић, психолог
Александра Тодоровић, педагог
Снежана Ђорђевић, логопед
Мирјана Шошкић, библиотекар-информатичар
Милица Савић, документалиста за двојезичну наставу

Разредна настава

Соња Чукић, професор
Ивана Јаковљевић, професор
Сузана Станковић, професор
Гордана Живановић, наставник
Наталија Зорица Трајковић, професор
Биљана Вукомановић, професор
Тања Луковић, професор
Нина Радић, наставник
Тамара Митровић, професор
Рамона Ручнов, професор
Даворин Ивковић, професор
Аница Петковић, професор
Сабина Гицић, професор
Јелена Николић, професор
Ненад Милошевић, професор
Олга Митровић, професор
Будимка Димитријевић, професор
Драгана Левићанин, професор
Јелена Јањић, професор
Мери Драженовић Колунџија, професор
Миодраг Татић, наставник
Верица Кулаузов, професор
Ивана Ристић, професор

Предметна настава

Српски језик и књижевност
Сања Ковачевић Милутиновић, професор
Сања Терић, професор
Мирјана Нишевић, професор
Нада Радоњић Булатовић, професор
Милица Медић Ивановић, професор

Француски језик
Татјана Илић, професор
Игор Колунџија, професор
Анита Ђурић, професор
Марија Нешић, професор
Нада Глигоријевић, професор
Јелена Влајић, професор
Ивана Мирковић, професор
Драгана Томић, професор
Анка Топаловић Радман, професор
Катарина Ђуровић, професор
Маја Пуача Божић, професор
Љубица Дробац, професор
Ирина Давидовић, професор
Ана Попов, професор

Енглески језик
Ђурђа Станковић, професор

Математика
Тања Главић, професор
Радосава Илић, професор
Весна Перашевић, професор
Јелена Миленковић, професор

Физика
Данијела Савић, професор
Ивана Вукасовић, професор

Хемија
Наташа Симић, професор

Биологија
Сања Кривокапић, професор
Биљана Антоковић, професор

Историја
Татјана Стевановић, професор
Бојана Лазаревић, професор

Географија
Дубравка Гнус, професор
Зоран Нишевић, професор

Музичка култура
Иванка Јовановић, професор
Ивона Мензалин Илић, професор

Ликовна култура
Бранка Мандић, професор
Мирјана Мунишић, професор

Физичко и здравствено васпитање
Дивна Вукић, професор
Мирјана Михајловић, професор
Вања Мијајловић Гордић, професор

Техника и технологија
Биљана Цветковић, професор
Данијела Никић, професор
Ђура Пађан, професор
Јована Цветковић Русић, професор

Информатика и рачунарство
Ђура Пађан, професор
Јована Цветковић Русић, професор
Драгана Пејић Маџаревић, професор
Нина Јевтовић, професор (замена Јелисавета Вуковић, професор)

Веронаука
Јована Ћирић, вероучитељ

Грађанско васпитање
Жељана Пушкић, професор
Дејан Јанковић, професор

Помоћно-техничка служба

Радивоје Симић, домар
Владан Јаковљевић, домар
Љубинка Шоботовић, сервирка
Славица Гајић, спремачица
Марина Драгић, спремачица
Душанка Јовановић, спремачица
Зорица Настовска, спремачица
Саша Пауновић, спремачица
Ружица Тошић, спремачица
Светлана Шеловић, спремачица
Јелена Велимировић, спремачица
Светлана Деспотовић, спремачица
Марија Петровић, спремачица
Мара Марковић, спремачица

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ