Библиотека

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Школска библиотека пружа информације и сазнања који су неопходни за успешно учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању, омогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду одговорни грађани.
Овај јединствени простор наше школе састоји се од неколико целина сврсисходно повезаних. Налази се на два нивоа на простору од 205 квадрата и има две читаонице. Фонд је подељен на ученички и наставнички, смештен је по УДК систему и у слободном је приступу. Фонд библиотеке садржи 9131 књигу (11426 записа, 7773 наслова).
Аутоматизована база података библиотеке је створена уз подршку Програма за библиотечко пословање Библиотеке града Београда давне 1998. године. Сви подаци из ове базе су 2006. године конвертовани и прилагођени Програму за библиотечко пословање „ИБГ“ који библиотека и данас користи.
Паралелно са ревизијом урађеном крајем 2017. године реализован је и Пројекат „Баркодирање библиотечко-информационе грађе“ којим се убрзава процес издавања и враћања књига, јер се након скенирања бар-кода, за пар секунди улази у електронску базу, а убразаће се и процес наредних ревизија библиотечко-информационе грађе и извора.
У библиотеци је од школске 2016/2017. године успостављена меморијална библиотека „Мина Живановић“ коју су као фонд основали родитељи некадашње ученице школе и која се сваке године допуњава новим издањима намењиним ученицима и наставницима.
Школска библиотека има и свој веб сајт и линк за претраживање фонда.

Библиотеку води Мирјана Шошкић, библиотекар-информатичар.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ