Telefon: 011 3640 168; e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Savet roditelja

U Savet roditelja škole bira se po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja. Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine. 

Savet roditelja: 

 • predlaže predstavnike roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika učenika u organ upravljanja; 
 • predlaže svog predstavnika u sve obavezne timove ustanove; 
 • učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i u postupku izbora udžbenika; 
 • razmatra predlog Školskog programa, razvojnog plana, Godišnjeg plana rada škole; 
 • razmatra izveštaje o ostvarivanju programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana i godišnjeg plana škole, spoljašnjem vrednovanju, samovrednovanju, završnom ispitu, rezultatima nacionalnog i međunarodnog testiranja i sprovođenje mera za obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada; 
 • razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove; 
 • predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika; 
 • razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika; 
 • učestvuje u postupku propisivanja mera  o načinu i postupcima zaštite i bezbednosti  učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova; 
 • daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju; 
 • predlaže predstavnika i njegovog zamenika za Opštinski savet roditelja; 
 • razmatra i druga pitanja utvrđena statutom. 
 • Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru, stručnim organima ustanove i Učeničkom parlamentu. 

Članovi Saveta roditelja za šk. 2018/19 godinu su:

odeljenje

Ime i prezime

odeljenje

Ime i prezime

1/1

Milutin Tripković

5/1

Monika Sekulić

1/2

Milan Zlatanović

5/2

Katarina Bošković

1/3

Nenad Stojanović

5/3

Danijela Lazarević

1/4

Jelica Orbović

5/4

Milica Tomić

1/5

Marija Popović

5/5

Danijela Đukić Ćosić

1/6

Dragana Kapor

5/6

Danijela Smiljanić

2/1

Miodrag Marjanović

6/1

Marko Milutinović

2/2

Zoran Vulović

6/2

Ivana Tarbuk Banić

2/3

Ivana Babić Živković

6/3

Jelena Radulović 

2/4

Ljiljana Babić

6/4

Spasoje Popević

2/6

Jelena Paris Ilić

7/1

Mirjana Misita

3/1

Igor Đorđević

7/2

Nataša Tomić Veljović

3/2

Branislava Pavlović

7/3

Nataša Stanković

3/3

Bresijanac Šubarić Regina

7/4

Jelena Ždrale

3/4

Suzana Stanković-Čikić

7/5

Saša Vujović

3/6

Lana Janković

8/1

Marina Maljević

4/1

Katarina Bijelić

8/2

Dejan Miličević

4/2

Miša Stojiljković

8/3

Nebojša Glišić

4/3

Vanja Savić

8/4

Maja Maksimović

4/4

Mina Zirojević

8/5

Maša Rebić Jergović

4/5

Aleksandra Borović

 

Predsednik Saveta roditelja za šk. 2018/19. godinu je dr Danijela Đukić Ćosić, docent na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, predstavnik odeljenja 5/5, a njen zamenik predstavnik odeljenja 3/1 Igor Đorđević. U Opštinski Savet roditelja izabrana je predstavnik odeljenja 3/6 Lana Janković.