Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Savet roditelja

U Savet roditelja škole bira se po jedan predstavnik roditelja  uĉenika svakog odeljenja.  Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine. 

Savet roditelja: 

 • predlaže predstavnike roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika učenika u organ upravljanja; 
 • predlaže svog predstavnika u sve obavezne timove ustanove; 
 • učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i u postupku izbora udžbenika; 
 • razmatra predlog Školskog programa, razvojnog plana, Godišnjeg plana rada škole; 
 • razmatra izveštaje o ostvarivanju programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana i godišnjeg plana škole, spoljašnjem vrednovanju, samovrednovanju, završnom ispitu, rezultatima nacionalnog i međunarodnog testiranja i sprovođenje mera za obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada; 
 • razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove; 
 • predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika; 
 • razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika; 
 • učestvuje u postupku propisivanja mera  o načinu i postupcima zaštite i bezbednosti  učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova; 
 • daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju; 
 • predlaže predstavnika i njegovog zamenika za Opštinski savet roditelja; 
 • razmatra i druga pitanja utvrđena statutom. 
 • Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru, stručnim organima ustanove i Učeničkom parlamentu. 

Članovi Saveta roditelja za šk.2019/20 godinu su:

odeljenje

Ime i prezime

odeljenje

Ime i prezime

1/1

Katarina Bijelić

5/1

Miroslava Nešković Glumac

1/2

Vita Đorđević

5/2

Miša Stojiljković

1/3

Zana Slavković

5/3

Vanja Savić

1/4

Saša Šarković

5/4

Mina Zirojević

1/5

Nađa Živković Nikitin

5/5

Aleksandra Borović

2/1

Milutin Tripković

6/1

Monika Sekulić

2/2

Marija Belopoljac

6/2

Katarina Bošković

2/3

Nenad Stojanović

6/3

Milana Arlov Sekulić

2/4

Slađana Adamović Ilić

6/4

Milica Marković Tomić

2/5

Dragana Radojlović

6/5

Danijela Đukić Ćosić

2/6

Iva Ristanović

6/6

Danijela Smiljanić

3/1

Miodrag Marjanović

7/1

Vladimir Gajić

3/2

Zoran Vulović

7/2

Jelena Vulović

3/3

Ivana Babić Živković

7/3

Jelena Radulović 

3/4

Milena Kovačević

7/4

Ivana Tarbuk Banić

3/6

Jelena Paris Ilić

7/6

Daniela prokić Manojlović

4/1

Igor Đorđević

8/1

Mirjana Misita

4/2

Branislava Pavlović

8/2

Nataša Tomić Veljović

4/3

Bresijanac Šubarić Regina

8/3

Maja Kremenjak Barbulović

4/4

Suzana Stanković-Čikić

8/4

Jelena Ždrale

4/6

Lana Janković

8/5

Danica Vujičić

Predsednik Saveta roditelja za šk.2019/20. godinu je dr Danijela Đukić Ćosić, docent na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, predstavnik odeljenja 6/5, a njen zamenik predstavnik odeljenja 4/1 Igor Đorđević. U Opštinski Savet roditelja izabrana je predstavnik odeljenja 4/6 Lana Janković.