Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Zaposleni

 Uprava škole

Snežena Knežević,
direktor škole

Gospava Đurić, profesor istorije,
pomoćnik direktora

Sanja Terić, profesor srpskog
jezika, pomoćnik direktora

Nevena Pavlović, dipl. pravnik, sekretar škole

Stručni saradnici

Jelena Vujičić,
pedagog

Lidija Maksić,
psiholog

Snežana Đorđević,
logoped

Mirjana Šoškić,
dipl. bibliotekar - informatičar

Jovica Mikić, dokumentalista
za dvojezičnu nastavu

Administracija


Dana Đelkapić,
šef računovodstva


Slađana Kaplanović,
administrativni radnik

Stručno veće razredne nastave

Prvi razred

Davorin Ivković,
profesor

Anica Petković,
profesor, rukovodilac veća

Sabina Gicić,
profesor

Jelena Nikolić,
profesor

Nenad Milošević, profesor, rukovodilac veća raz. nastave

Drugi razred

Olga Mitrović,
profesor

Budimka Dimitrijević,
profesor

Vesna Belavin,
profesor

Meri Draženović Kolundžija,
profesor, rukovodilac veća

Suzana Stanković,
profesor

Treći razred

Sonja Čukić,
profesor

Violeta Alfeldi,
profesor

Zoran Jevtić,
nastavnik

Gordana Živanović,
nastavnik

Natalija Zorica Trajković,
profesor rukovodilac veća

Četvrti razred

Biljana Vukomanović,
profesor, rukovodilac veća

 

Jelica Vasiljević,
nastavnik

 

Remzija Bajrami,
nastavnik

 

Tamara Mitrović,
profesor
Nina Radić,
nastavnik
Ramona Ručnov,
profesor

Produženi boravak

Miodrag Tatić,
nastavnik

Verica Kulauzov,
Profesor

Dragana Levićanin,
profesor

Dragan Petrović,
nastavnik

Stručno veće srpskog jezika

Sanja Kovačević Milutinović,
profesor, rukovodilac veća

Radmila Đukić,
profesor

Mirjana Nišević,
profesor

Nada Radonjić Bulatović,
profesor

Sanja Terić,
profesor

Stručno veće francuskog jezika

Silvija Badnjević,
profesor

Jelena Vlajić,
profesor

Nada Gligorijević,
profesor

Anita Đurić,
profesor

Katarina Đurović,
profesor

Tatjana Ilić,
profesor

Igor Kolundžija,
profesor

Marija Nešić,
profesor

Maja Puača Božić,
profesor

Milica Savić,
profesor

Ljubica Terzić,
profesor, rukovodilac veća

Dragana Tomić,
profesor

Anka Topalović Radman,
profesor

Stručno veće engleskog jezika

Milica Vojinović Drakula,
profesor
Andrea Klančnik Tasić,
profesor, rukovodilac veća

Đurđa Stanković,
profesor

Stručno veće matematike

Tanja Glavić,
profesor

Radosava Ilić,
profesor

Jelena Milenković,
profesor, rukovodilac veća

Vesna Perašević,
profesor

Spomenka Petrović,
profesor

Maja Popović,
profesor

Stručno veće društvenih nauka

Gospava Đurić,
profesor istorije
 

Bojana Lazarević,
profesor istorije,  rukovodilac veća
 

Tatjana Stevanović,
profesor istorije
 

Zoran Nišević,
profesor geografije

Dubravka Gnus,
profesor geografije

Stručno veće prirodnih nauka

Sanja Krivokapić,
profesor biologije i hemije, rukovodilac veća

Ljiljana Mijailović,
profesor fizike

Danijela Savić,
profesor fizike
 
Biljana Antoković,
profesor biologije

Sunčica Dušmanović,
profesor hemije

Marijana Godan,
profesor biologije i hemije

Stručno veće umetničkih predmeta

Ivanka Jovanović,
profesor muzičke kulture
 

Ivona Menzalin,
profesor muzičke kulture, rukovodilac veća

Branka Mandić,
profesor likovne kulture
 

Gordana Ristić,
profesor likovne kulture

Stručno veće fizičkog vaspitanja

Divna Vukić,
profesor, rukovodilac veća

Branko Kralj,
profesor

Mirjana Mihajlović,
profesor

Stručno veće tehničkog vaspitanja

Jovan Milošević,
profesor

Đura Pađan,
profesor

Danijela Nikić,
profesor

Biljana Cvetković,
profesor, rukovodilac veća

Pomoćno - tehnička služba

Radisav Jovanović, domar

Radivoje Simić, domar

Dragoslava Jarić, servirka

Radica Bušić, spremačica

Slavica Gajić, spremačica

Gordana Gromović, spremačica

Gordana Gutić, spremačica

Radica Dragutinović, spremačica

Marina Dragić, spremačica

Dragica Eraković, spremačica

Dušanka Jovanović, spremačica

Zorica Nastovska, spremačica

Stanija Pavlović, spremačica

Saša Paunović, spremačica

Ružica Tošić, spremačica

Svetlana Šelović, spremačica

Ljubinka Šobotović, spremačica

Parkizeta Šukriovski, spremačica