Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Francuski jezik

U ovoj školi francuski jezik uči se od prvog razreda i to šest časova nedeljno. Priča počinje davne 1927. kada su na zahtev roditelja učenika tadašnje škole "Car Uroš" dovedene dve nastavnice francuskog jezika iz Francuske. Na osnovu sporazuma između vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske od 16.6.1966. godine, na inicijativu Društva Jugoslavija-Francuska, a po odobrenju Republičkog sekretarijata za obrazovanje i kulturu SR Srbije, uz saglasnost SO Vračar, kasnije Beogradske zajednice obrazovanja, uz pomoć Prosvetno-pedagoškog zavoda u Beogradu, uvedeno je eksperimentalno izvođenje intenzivne nastave francuskog jezika, sa deset časova nedeljno u prvi razred školske 1966/67. godine u osnovnoj školi "Slobodan Princip Seljo" u Beogradu. Na trećem zasedanju Mešovite komisije, formirane na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Francuske, održanom decembra 1969. godine u Parizu, utvrđen je Program kulturne saradnje i razmene, kojim je ponovo istaknut uspeh eksperimentalne nastave francuskog jezika u osnovnoj školi "Slobodan Princip Seljo" u Beogradu, kao i potreba za daljim sprovođenjem ovog eskperimenta u pomenutoj školi. I posle uspešnog šestogodišnjeg rada po programu za intenzivno učenje francuskog jezika, Prosvetni savet SR Srbije je odobrio 29.2.1972. i nastavljanje izvođenja nastave po ovom programu od prvog do osmog razreda, sa deset časova u mlađim i šest časova u starijim razredima. Prema odobrenom programu, iste godine, u vezi sa pomenutim zakonom o oglednim školama i odeljenjima, SO Vračar proglasila je ovu školu oglednom svojim rešenjem broj 06-106/72-05 od 7.12.1972. godine. Kako se OŠ "Slobodan Princip Seljo" od 1.9.1975. integrisala sa OŠ "Aleksa Šantić", škola sada nosi naziv Ogledna osnovna škola "Vladislav Ribnikar". Te 1976. godine, 23.marta školu je posetio kulturni ataše Francuske ambasade, a 7.decembra supruga francuskog predsednika Žiskara D`Estena i Jovanka Broz prisustvuju času u odeljenju I/1. Školu je posetila i francuska delegacija na čelu sa republičkim sekretarom za obrazovanje i kulturu. Realizacija programa vrši se putem dve audio vizuelne metode: Frère Jacques (od 1. do 6. razreda) i metode La France en direct (za 7. i 8.razred) koje predviđaju, pored knjiga namenjenih učenicima, i priručnike za nastavnike sa detaljnim metodskim uputstvima, i upotrebu flanelografa sa figurinama, zidnih slika i zvučnog materijala i u potpunosti odgovaraju broju časova i uzrastu učenika. Odlukom Skupštine Beograda i Gradskog SIZ-a za osnovno obrazovanje 1986. godine prihvaćeno je učenje dva strana jezika u osnovnoj školi, pa su se stekli uslovi da francuski jezik u ovoj školi ima status redovnog izučavanja. Eksperiment je verifikovan 1988. godine.

U maju 1989. godine školu je posetio zamenik ministra za obrazovanje i kulturu Francuske, gdin M. Charpoint, a 14.6.1991. predstavnici Ministarstva prosvete Francuske. Prijatno će se iznenaditi znanjem francuskog jezika učenika. Ministarstvo prosvete Republike Srbije (resor za predškolsko obrazovanje i vaspitanje) odobrilo je 14.3.1996. OOŠ "Vladislav Ribnikar" da radi po posebnim programima i po francuskim udžbenicima koji su nabavljani iz Pariza posredstvom Francuskog kulturnog centra. U školi se najsavremenijim metodama usavršavaju izgovor, intonacija i svi elementi dobrog vladanja francuskim jezikom.Od samog početka vodi se računa i o otklanjanju problema kod pismenosti. U svemu tome učenicima pomažu profesori koji se i sami neprestano usavršavaju.

Ministarstvo prosvete i sporta Rebuplike Srbije, na osnovu bilateralnog sporazuma Republike Srbije i Republike Francuske, odredilo je i izvođenje ogleda - uvođenje dvojezične nastave na srpskom i francuskom jeziku u dva odeljenja sedmog razreda počev od školske 2004/2005. godine.