bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Информација о пријемном испиту за упис у двојезична одељења седмог разреда

Поштовани родитељи заинтересованих ученика шестог разреда,
У склопу припремних активности за пријемни испит, сматрамо важним да вас још једном упознамо са свим релевантним информацијама у вези са начином полагања испита као и критеријумима оцењивања.

Информације о изради теста:
Писмени део испита ће се одржати у суботу, 15. јуна 2024. године са почетком у 9 часова. Израда теста траје 90 минута. Потребно је да ученици дођу у школу најмање 15 минута пре почетка испита. На огласној табли ће бити истакнут распоред ученика по учионицама по азбучном реду пријављених.

На испит ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу и хемијску оловку која пише плаво. Употреба оловке пиши-бриши је забрањена. У просторију за полагање ученик сме да унесе само прописани прибор и флашицу воде, док све остале ствари оставља на за то предвиђеном месту у школи.

Прелиминарни резултати писменог дела испита ће бити објављени најкасније у недељу 18.јуна у 8:30 на огласној табли школе, као и распоред полагања усменог дела испита који ће се одржати истог дана са почетком у 10 часова.

Увид у радове писменог дела испита ће бити омогућен у недељу, пре почетка усменог дела испита, од 8:45 до 9:45 часова.

Коначни резултати испита ће бити објављени у недељу, након завршетка усменог дела испита.

Тест, начин бодовања и процедуру реализације испита прописује Министарство просвете.

Пријемни испит се састоји из писменог и усменог дела.

Укупан број бодова на испиту одредиће Министарство просвете, односно бодовна листа саставни је део испитног материјала који нам доставља МП.

Писмени део испита се састоји из следећих сегмената: разумевање писаног текста, разумевање говора – слушаног текста и писана продукција.

Да би ученик био позван на усмени део испита, мора освојити најмање по 50% сваке провераване компетенције (разумевање писаног текста, за разумевање говора – слушаног текста и за писану продукцију), односно 70% укупног броја поена на писменом делу испита.

Минимум који ученик мора освојити на усменом делу испита је 50% од укупног предвиђеног броја бодова.

Сматра се да је ученик положио пријемни испит уколико је остварио најмање 70% бодова на испиту (на оба дела, писменом и усменом).

Вредновање постигнућа:

У сегметима разумевања, вреднује се разумевање текста, односно говора.

У сегменту писане продукције, вреднује се:
а ) поштовање налога
б) кохерентност, садржинска и ситуациона примереност
в) лексика
г) граматичка прецизност

На усменом делу испита вреднује се:
а) кохерентност излагања, способност вођења разговора, ситуациона и садржинска примереност
б) лексика
в) граматичка прецизност
г) изговор

Пријава за полагање испита:
Ученици се пријављују свом наставнику француског језика/одељенском старешини до 11.6. 2024. године.

Share