Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Produženi boravak

Produženi boravak je posebno organizovana služba u namenskim prostorijama škole sa stručnom brigom o deci pre i posle redovnih časova nastave, a podrazumeva redovnu ishranu i bezbedan i osmišljen boravak učenika prvog i drugog razreda u školi, u vreme kada su roditelji na svom poslu. Grupe u produženom boravku su homogene i podeljene su po smenama. Za školsku 2013/14. godinu obezbeđeni su prostorni i tehnički uslovi i za dve grupe trećeg i dve grupe četvrtog razreda, a finansiraće se od strane Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu. Na poslovima nastavnika u produženom boravku za treći i četvrti razred angažovani su nastavnici razredne nastave sa evidencije službe za zapošljavanje. I ove grupe funkcionisaće po istom principu.
U produženom boravku o deci brinu nastavnici razredne nastave, a pomoć u izradi domaćih zadataka iz francuskog jezika pružaju nastavnici francuskog jezika kroz realizaciju jednog časa nedeljno po grupi. U pojedine aktivnosti u boravku uključuju se stručni saradnici i nastavnici razredne i predmetne nastave.

Dnevni raspored aktivnosti

Dani: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak
Smena I: pre nastave

Vreme
Vrste aktivnosti
08:00 - 09:00
Prihvatanje učenika, doručak, slobodno vreme
09:00 - 10:30
Izrada domaćih zadataka, učenje
10:30 - 11:45
Slobodne aktivnosti
11:45 - 12:00
Priprema za ručak i sređivanje učionice
12:00 - 12:30
Ručak
12:30 - 13:30
Slobodno vreme
13:30 - 13:45
Priprema za redovnu nastavu i sređivanje učionice
13:45 - 17:55
Redovna nastava

 Dani: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak
Smena II: posle nastave

Vreme
Vrste aktivnosti
08:00 - 11:55
Redovna nastava
11:55 - 12:30
Slobodne aktivnosti
12:30 - 12:40
Priprema za ručak i sređivanje učionice
12:40 - 13:10
Ručak
13:10 - 14:00
Slobodno vreme
14:00 - 15:30
Izrada domaćih zadataka, učenje
15:30 - 17:30
Slobodne aktivnoasti

Dan: petak
Smena II: posle nastave

Vreme
Vrste aktivnosti
08:00 - 11:55
Redovna nastava
11:55 - 12:30
Slobodne aktivnosti
12:30 - 12:40
Priprema za ručak i sređivanje učionice
12:40 - 13:10
Ručak
13:10 - 14:00
Slobodno vreme
14:00 - 16:00
Slobodne aktivnosti - kreativne radionice
16:00 - 17:30
Slobodno vreme

produzeni_boravak