Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Projekat 'Semantis'

Naša škola učestvuje u međunarodnom edukativnom projektu Semantis koji je inicirala belgijska organizacija Le monde des possibles. Ovaj projekat je podržala Međunarodna organizacija frankofonih zemalja (OIF) koja ga i finansira. Jedna od tema ovog projekta je narodna književnost evropskih naroda, a njegovi vaspitno-obrazovni ciljevi su sledeći:

  • učenje francuskog jezika kroz upotrebu novih tehnologija
  • razvijanje multikulturalnosti i otvorenosti ka drugim narodima i kulturama.

U ovom projektu učestvuje sedam škola iz sledećih zemalja: Gruzije, Moldavije, Srbije, Poljske, Makedonije i Francuske (učenici od 11 do 14 godina).U prvoj fazi ovog projekta u našoj školi (januar - jun 2013. godine) učestvovala je grupa učenika tadašnjeg šestog razreda A smene. Učenici su se upoznali sa projektom i predstavili se drugim školama video spotom "Rap, rap, Ribnikar" i ličnom prezentacijom u programu flash player.U ovoj školskoj godini (2013-2014) predviđena je druga, ključna faza radu u kojoj učestvuju učenici VII3, dvojezičnog odeljenja u A smeni. U prvom polugodištu, učenici su se predstavili svojim drugovima iz partnerskih škola (škola Maurice Utrillo iz Francuske i škola Antoine de Saint Exupéry iz Gruzije), razmenili radove u kojima predstavljaju sebe i svoje okruženje. Svaki učenik se lično predstavio na kreativan način: odgovarajući na Prustov upitnik, te praveći akrostih ili „kineski portret“ o sebi. Svi ovi dečji radovi su predstavljeni u softverskom programu Didapages u obliku elektronske knjige. Učenici su takođe predstavili svoju zemlju i napravili Mali turistički vodič Srbije na francuskom jeziku u programu flipbuilder. Ovom predstavljanju Srbije dodali su i šest video skečeva-lekcija srpskog jezika za svoje prijatelje iz inostranstva.U drugom polugodištu, deca će se upoznati bliže razmenjujući aktivnosti kroz koje će predstaviti bajku, mit ili priču iz svoje narodne književnosti. Važan segment ovog projekta jeste zajednička platforma, internet sajt koji je kreiran za ove potrebe. Svaki učenik će imati svoju lozinku za pristup platformi, moćiće da komunicira sa svojim vršnjacima iz partnerskih škola, razmenjuje iskustva sa njima, pogleda sve postavljene radove, proveri svoje znanje kroz ponuđene vežbe, testove i igre. Verujemo da su prednosti ovakvih međunarodnih projekata višestruke i da će našim učenicima, učesnicima u projektu omogućiti da na zanimljiv način steknu nova znanja i iskustva, upoznaju svoje vršnjake iz drugih zemalja, kao i njihove kulture.

Klikom nа аnimаcije i fotografije pogledаjte štа su sve pripremili učenici dvojezičnog odeljenjа 7/3 sа svojom profesorkom frаncuskog Mаrijom Nešić učestvujući u ovom projektu.

Rap, rap Ribnikar!

  

 Semantis - leçons de serbe

Posebno se zаhvаljujemo ljubаznom osoblju hotelа "Pаrk" i kаfićа "Dokolicа" koji su omogućili učenicimа i profesorki Mariji Nešić dа snime video klipove u njihovom prostoru.  


A l'aeroport

A la reception

Au cafe

Dans la rue

Les salutations

Les nombres

 

Petit guide touristique de la Serbie


Salut, les copains

Kliknite na link i preuzmite fajl, raspakujte ga, u folderu pronađite fajl index.html, otvorite ga i prelistajte elektronsku knjigu napravljenu u softverskom programu Didapages.


Aleksa Mirković

Ines Jovanović

Gorana Puzović

Iva Lukić

Konstantin Jevtić

Isidora Lazić

Dimitrije Švabić

Ana Simović

Andrija Pejić

Jana Dekanski

Nevena Nedeljković

Matea Tokić

Zachary Tyndall

Mia Tacić

Marko Janković

Srna Dinić

Teodora Jevremović

Mladen Salom

Isidora Dubljević

Katarina Koprivica

Marko Gatalica