Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Raspored zvona

Tabelarni pregled rasporeda zvonjenja u uslovima pandemije

Prepodnevna smena

Vreme

Časovi i odmori

07:55

Zvono za ulazak u učionice

08:00 - 08:40

1. čas

08:40 - 08:45

Odmor

08:45 - 09:25

2. čas

09:25 - 09:30

Odmor

09:30 - 10:10

3. čas

10:10 - 10:30

Veliki odmor

10:30 - 11:10

4. čas

11:10 - 11:15

Odmor

11:15 - 11:55

5. čas

11:55 - 12:00

Odmor

12:00 - 12:40

6. čas

12:40 - 12:45

Odmor

12:45 - 13:20

7. čas

 
Popodnevna smena:

Vreme

Časovi i odmori

13:55

Zvono za ulazak u učionice

14:00 - 14:40

1. čas

14:40 - 14:45

Odmor

14:45 - 15:25

2. čas

15:25 - 15:30

Odmor

15:30 - 16:10

3. čas

16:10 - 16:30

Veliki odmor

16:30 - 17:10

4. čas

17:10 - 17:15

Odmor

17:15 - 17:55

5. čas

17:55 - 18:00

Odmor

18:00 - 18:40

6. čas

18:40 - 18:45

Odmor

18:45 - 19:20

7. čas

 
Skraćeni časovi - popodnevna smena od 12 časova

Vreme

Časovi

Vreme

Časovi

08:00 - 08:30

1. čas

12:00 - 12:30

1. čas

08:35 - 09:05

2. čas

12:35 - 13:05

2. čas

09:10 - 09:40

3. čas

13:10 - 13:40

3. čas

09:55 - 10:25

4. čas

13:55 - 14:25

4. čas

10:30 - 11:00

5. čas

14:30 - 15:00

5. čas

11:05 - 11:35

6. čas

15:05 - 15:35

6. čas

 
Skraćeni časovi - popodnevna smena od 14 časova

Vreme

Časovi

Vreme

Časovi

08:00 - 08:30

1. čas

14:00 - 14:30

1. čas

08:35 - 09:05

2. čas

14:35 - 15:05

2. čas

09:10 - 09:40

3. čas

15:10 - 15:40

3. čas

09:55 - 10:25

4. čas

15:55 - 16:25

4. čas

10:30 - 11:00

5. čas

16:30 - 17:00

5. čas

11:05 - 11:35

6. čas

17:05 - 17:35

6. čas