Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Savet roditelja

U Savet roditelja škole bira se po jedan predstavnik roditelja uĉenika svakog odeljenja. Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine.

Savet roditelja:

 • predlaže predstavnike roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika učenika u organ upravljanja;
 • predlaže svog predstavnika u sve obavezne timove ustanove;
 • učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i u postupku izbora udžbenika;
 • razmatra predlog Školskog programa, razvojnog plana, Godišnjeg plana rada škole;
 • razmatra izveštaje o ostvarivanju programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana i godišnjeg plana škole, spoljašnjem vrednovanju, samovrednovanju, završnom ispitu, rezultatima nacionalnog i međunarodnog testiranja i sprovođenje mera za obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
 • razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove;
 • predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika;
 • razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika;
 • učestvuje u postupku propisivanja mera o načinu i postupcima zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova;
 • daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;
 • predlaže predstavnika i njegovog zamenika za Opštinski savet roditelja;
 • razmatra i druga pitanja utvrđena statutom.
 • Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru, stručnim organima ustanove i Učeničkom parlamentu.

Članovi Saveta roditelja za šk.2020/21 godinu su:

odeljenje

Ime i prezime

odeljenje

Ime i prezime

1/1

Tatjana Tošović

5/1

Igor Đorđević

1/2

Biserka Kljajević

5/2

Branislava Pavlović

1/3

Milica Dimić

5/3

Regina Bresjanac Šubarić

1/4

Petar Kostić

5/4

Suzana Stanković Čikić

1/6

Mina Radović Đukić

5/6

Slobodan Janjić

2/1

Katarina Bijelić

6/1

Miroslava Nešković Glumac

2/2

Vita Đorđević

6/2

Miša Stojiljković

2/3

Miljana Kecmanović

6/3

Vanja Savić

2/4

Saša Šarković

6/4

Mina Zirojević Fatić

2/5

Miodrag Murganić

6/5

Aleksandra Borović

3/1

Milutin Tripković

7/1

Monika Sekulić

3/2

Marija Belopoljac

7/2

Milica Marković Tomić

3/3

Nenad Stojanović

7/3

Milena Jovanović

3/4

Slađana Adamović Ilić

7/4

Ema Mirčetić

3/5

Dragana Radojlović

7/5

Danijela Đukić Ćosić

3/6

Iva Ristanović

7/6

Dimitrije Pešić

4/1

Miodrag Marjanović

8/1

Vladimir Gajić

4/2

Zoran Vulović

8/2

Jelena Vulović

4/3

Ivana Babić Živković

8/3

Jelena Radulović

4/4

Milena Kovačević

8/4

Ivana Tarbuk Banić

4/6

Jelena Paris Ilić

8/6

Daniela Prokić Manojlović

Predsednik Saveta roditelja za šk.2020/21. godinu je dr Danijela Đukić Ćosić, docent na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, predstavnik odeljenja 7/5, a njen zamenik predstavnik odeljenja 5/1 Igor Đorđević. Predstavnik u Opštinskom Savetu roditelja izabrana je Nenad Stojanović iz odeljenja 3/3.