Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Škola danas

Ove školske godine ponosno ime Ribnikaraca nosi 1111 učenika raspoređenih u 42 odeljenjа od prvog do osmog razreda.

Školska zgrada, u obliku ćiriličnog slova P, ima 20 učionica za mlađe razrede i produženi boravak, kabinete za sve nastavne predmete u drugom ciklusu, dva informatička kabineta, dve fiskulturne sale, gimnastičku salu, svečanu salu, biblioteku sa čitaonicom, dokumentaciono-informacioni centar za francuski jezik, kao i dve zbornice za nastavnike, kancelarije direktora, pomoćnika, psihologa i pedagoga, logopeda, pravne i finansijske službe, prostoriju za prijem studenata koji obavljaju metodičku praksu iz brojnih nastavnih predmeta. Zahvaljujući projektu Razvionica u kojem smo učestvovali tokom šk. 2013/14 i 2014/15. godine, škola je opremljena najsavremenijim nastavnim sredstvima. Učionice mlađih razreda opremljene su interaktivnim tablama donacijama roditelja, donacijama JKP “Parking servis” kroz akciju Đačko parking mesto i donacijama Saveta roditelja kroz nabavku udžbenika za učenike, Svi kabineti za predmetnu nastavu opremljeni su ili inteaktivnim tablama ili projektorima što omogućuje potpunu primenu digitalne tehnologije u nastavi. GO Vračar svake godine dodeljuje laptop racunare, popularne “Vračunare” svim učenicima trećeg razreda. Sve učionice i kabineti pokrivene su internet konekcijom što omogućava korišćenje IKT u nastavi, ali i vođenje digitalne pedagoške evidencije – dve školske godine primenjujemo samo e-dnevnik! Za vođenje ove evidencije Gradski sekretarijat obezbedio je tablet za svaku učionicu i kabinet. Kao član AMRES-a škola je u jednom delu objekta pokrivena i optičkim kablom, a ostatak objekta biće pokriven ovim internet izvorom tokom rekonstrukcije koju očekujemo. Škola je član asocijacije Label FrancEducation – zajednice dvojezičnih škola izuzernosti o čemu svedoči tabla na glavnom školskom ulazu koju su otkrili Njena ekselencija ambasador Francuske gđa Kristin Moro i tročlana delegacija Francuskog parlamenta juna 2015. godine.

Unutar škole je dvorište na dva nivoa, povezano stepeništem, sa uređenim sportskim terenima za košarku, odbojku i mali fudbal. Dvorište je oplemenjeno sa šest stabala koja nas podsećaju na školu iz 19. veka kada je ovo drveće ovde zasađeno. U dvorištu je aprila 2015. zasađeno novo drvo koje su nam poklonili i lično zasadili Tomas Bah, predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta i Vlade Divac tadašnji predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.
Školu obezbeđuju profesionalna lica, na oba ulaza, angažovana i finansirana od strane roditelja, odlukom Saveta roditelja. Škola je pokrivena i video nadzorom koji osim nas prati i policijska stanica Vračar čime je podignuta bezbednost dece i zaposlenih.

Posebni programi i projekti u okviru naše škole tokom šk. 2020/21. godine:

 • Intenzivna nastava francuskog jezika (6 časova nedeljno od prvog do osmog razreda);
 • Dvojezična nastava za učenike 7. i 8. razreda (nastava matematike, likovne kulture, biologije i tehničkog i informatičkog obrazovanja izvodi se na francuskom jeziku);
 • Projekat „Digitalna učionica “;
 • Projekat UNICEF-a „Škola bez nasilja“;
 • Projekat „Ua nepravda“;
 • Projekat prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci
 • Projekat Pokrenimo našu decu
 • Produženi dnevni boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda;
 • Sekcija Lego robotike
 • Projekat Bitka za znanje – KODigranje
 • Novinarska, dramska, recitatorska, modelarske, saobraćajna sekcija, kao i sekcije košarke, fudbala i stonog tenisa

Projekti koji se zbog pandemije i posebnih uslova rada ne realizuju, ali za koje se nadamo da ćemo ih što pre ponovo uvrstiti u naše redovne aktivnosti su:

 • Međunarodna školska saradnja: međuškolska razmena sa školom Nour el Maaref iz Tunisa, projekat Complexus (Erazmus+), projekat Održivi razvoj (Trust for sustainable living), saradnja sa školom "École de la Galoche" Lion, Francuska
 • Projekat „Podrška razvoju ljudskog kapitala – škola vežbaonica za nastavničke fakultete“;
 • Program Osnovi bezbednosti dece
 • Fakultativna nastava kineskog jezika;
 • Besplatni treninzi košarke za devojčice – Pokret Marina Maljković;
 • Besplatni treninzi košarke za dečake – KK “All star”;
 • Besplatni treninzi odbojke za devojčice – OK “Radnički”
 • Besplatni treninzi tekvondoa – TK “Magnum tim”
 • Besplatna šahovska sekcija – ŠK “Delfin”
 • Keramičarska radionica za učenike mlađih razreda koje vode đačke majke;
 • Tradicionalno organizovanje Kermesa.