Telefon: 011 3640 168;e-mail: os.vribnikar@mts.rs

Zaposleni

 Uprava škole

Snežena Knežević,
direktor škole

Nevena Pavlović,dipl. pravnik, sekretar škole

Ivanka Jovanović, profesor muz. kulture, pomoćnik direktora

Stručni saradnici

Jelena Vujičić,
pedagog

Lidija Maksić,
psiholog

Snežana Đorđević,
logoped

Mirjana Šoškić,
dipl. bibliotekar - informatičar

Milica Savić, dokumentalista
za dvojezičnu nastavu

Administracija


Dana Đelkapić,
šef računovodstva


Slađana Kaplanović,
administrativni radnik

 

Stručno veće razredne nastave

Prvi razred

Biljana Vukomanović,
profesor, rukovodilac veća

 

Jelica Vasiljević,
nastavnik

 

Remzija Bajrami,
nastavnik

 

Tamara Mitrović,
profesor
Nina Radić,
nastavnik
Ramona Ručnov,
profesor

Drugi razred

Davorin Ivković,
profesor

Anica Petković,
profesor, rukovodilac veća

Sabina Gicić,
profesor

Jelena Nikolić,
profesor

Nenad Milošević, profesor, rukovodilac veća raz. nastave

Treći razred

Olga Mitrović,
profesor

Budimka Dimitrijević,
profesor

Dragana Levićanin,
profesor

Meri Draženović Kolundžija,
profesor, rukovodilac veća

Jelena Janjić,
profesor

Četvrti razred

Sonja Čukić,
profesor

Violeta Alfeldi,
profesor

Verica Kulauzov,
profesor

Gordana Živanović,
nastavnik

Natalija Zorica Trajković,
profesor rukovodilac veća

Produženi boravak

Miodrag Tatić,
nastavnik

Suzana Stanković,
profesor

Ivana Jakovljević,
profesor

Ivana Ristić,
profesor

Stručno veće srpskog jezika

Sanja Kovačević Milutinović,
profesor

Mirjana Nišević,
profesor, rukovodilac veća

Nada Radonjić Bulatović,
profesor

Sanja Terić,
profesor

Stručno veće francuskog jezika

Anka Topalović Radman,
profesor

Jelena Vlajić,
profesor

Nada Gligorijević,
profesor

Anita Đurić,
profesor

Katarina Đurović,
profesor

Tatjana Ilić,
profesor

Igor Kolundžija,
profesor

Marija Nešić,
profesor

Maja Puača Božić,
profesor

Milica Savić,
profesor

Ljubica Drobac,
profesor, rukovodilac veća

Dragana Tomić,
profesor

Stručno veće engleskog jezika


Milica Vojinović Drakula,
profesor


Đurđa Stanković,
profesor, rukovodilac veća

Stručno veće matematike

Tanja Glavić,
profesor

Radosava Ilić,
profesor, rukovodilac veća

Jelena Milenković,
profesor

Vesna Perašević,
profesor

Željka Aleksić,
profesor

Stručno veće društvenih nauka


Bojana Lazarević,
prof. istorije, rukovodilac veća


Tatjana Stevanović,
profesor istorije 


Zoran Nišević,
profesor geografije

Dubravka Gnus,
profesor geografije

Stručno veće prirodnih nauka

Sanja Krivokapić,
profesor biologije i hemije, rukovodilac veća

Biljana Antoković,
profesor biologije

Danijela Savić,
profesor fizike
 
Ivana Vukasović,
profesor fizike

Jelena Radulović,
profesor hemije

 

Stručno veće umetničkih predmeta

Ivanka Jovanović,
profesor muzičke kulture
 

Ivona Menzalin,
profesor muzičke kulture, rukovodilac veća

Branka Mandić,
profesor likovne kulture
 

Jelena Vojnović,
profesor likovne kulture

Mirjana Munišić,
profesor likovne kulture

Stručno veće fizičkog vaspitanja

Divna Vukić,
profesor, rukovodilac veća

Branko Kralj,
profesor

Mirjana Mihajlović,
profesor

Stručno veće tehničkog vaspitanja

Biljana Cvetković,
profesor, rukovodilac veća

Đura Pađan,
profesor

Danijela Nikić,
profesor

Nataša Antić,
profesor

Nastavnici verske nastave

Slobodan Petković, veroučitelj

Ivana Antonijević, veroučitelj

 

Fizičko obezbeđenje škole

Dragan Vlahović

  

Pomoćno - tehnička služba

Radisav Jovanović, domar

Radivoje Simić, domar

Radica Bušić, spremačica

Slavica Gajić, spremačica

Gordana Gromović, spremačica

Gordana Gutić, spremačica

Radica Dragutinović, spremačica

Marina Dragić, spremačica

Dragica Eraković, spremačica

Dušanka Jovanović, spremačica

Zorica Nastovska, spremačica

Stanija Pavlović, spremačica

Saša Paunović, spremačica

Ružica Tošić, spremačica

Svetlana Šelović, spremačica

Ljubinka Šobotović, servirka