bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Огледни час – Еразмус +

Други огледни час биологије одржан је 23.2.2024 у одељењу 5/2. На овом часу обрађена је наставна јединица „Живот под земљом“ у оквиру наставне теме ,,Јединство грађе и функције као основа живота“. У оквиру овог часа ученици су применом комбинованих метода и методе Sketch to stretch препознавали  основне прилагођености у спољашњој грађи живих бића за живот под земљом; читали и анализирали материјал са примерима подземних животних форми; описивали и нацртали организме из непосредног окружења прилагођене за живот под земљом и означавали њихове кључне особине (sketch to strech). Ученици су развијали међупредметне компетенције и то компетенцију за учење, комуникацију, сарадња, рад са подацима и информацијама. Часу су присуствовале колегинице И. Јовановић ( професор музичке културе) и Б. Лазаревић (професор историје).

erazmus + 1
erazmus + 4

Трећи огледни час биологије одржан је 14.3.2024. у одељењу 6/5. У току овог часа обрађена је наставна јединица Абиотички и биотички фактори. Значај абиотичких и биотичких фактора у оквиру наставне теме Живот у екосистему. Применом комбинованих метода и методе неуронауке  Visual thinking ученици су  усвајали појам еколошких фактора; уочавали разлику између  абиотичких  и биотичких еколошких фактора. Међупредметне компетенције које су ученици развијали на овом часу су: компетенција за учење; вештина комуникације;вештина сарадње; компетенција за рад с подацима и информацијама. Часу су присуствовале колегенице Н. Симић (професор хемије) и Б. Лазаревић (професор историје).

erazmus +
erazmus + 3
Share